Студентска научна конференция "Ролята на правното знание в съвременната икономическа практика" в ИУ – Варна

Студентска научна конференция на тема „Ролята на правното знание в съвременната икономическа практика“, организирана от катедра „Правни науки“, се проведе на 27.11.2017 г. в ИУ – Варна. Форумът беше разделен на четири модула: търговско право, трудово право, вещно право, трудово и осигурително право, съответни на изучаваните в рамките на семестъра правни дисциплини.

В конференцията бяха представени 17 доклада в различни области на правното знание. Участваха студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалности „Финанси“, „Бизнес икономика“, „Икономика на недвижимата собственост“, „Счетоводство и финанси“ и ОКС“магистър“, специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“.

Представените и дискутирани доклади от различни сфери на правната материя – теория и практика, бяха разработени и изнесени на съответното академично ниво, показващо познаване и овладяване на материята, новаторски подходи при интерпретацията на темите, авторски търсения на проблематични, и социални, и законодателни проблеми.

В журито, оценяващо представените разработки, участваха членове на академичния състав на катедра „Правни науки“ и съдия Стоян Колев от Районен съд – Варна.

Участниците и журито изразиха взаимната си удовлетвореност от проведеното събитие и предоставената възможност за дискутиране, и обмяна на идеи, надграждаща и обогатяваща теоретичната, и познавателната част от образователния процес.