Програма на Студентската научна конференция на тема „Ролята на правното знание в съвременната икономическа практика“

Програма

на Студентската научна конференция на тема
 „Ролята на правното знание в съвременната икономическа практика

   27.11.2017 г.

зала 446, начало 10:00ч.

МОДУЛ ТЪРГОВСКО ПРАВО

1. Несъстоятелност на търговските дружества – рисково ли е да си управител на търговско дружество - Кристияна Симеонова, спец.Финанси     

2. Проблемът с потребителската несъстоятелност в българското облигационно право – опит от САЩ и Германия - Михаил Димитров, спец.Финанси        

3.  Избор на правна форма  на търговска дейност между ООД и АД - Красимира Ангелова, Алиса Балева,спец.    Финанси

4.  Роля на правното знание в съвременната икономическа практика - Стиляна Стоянова,спец.Финанси   

5. Търговски сделки - Цветелина Цветанова, Анна Иванова, спец.Финанси

6. Сравнителна характеристика на СД и ООД - Тони Стефанова, спец.         Финанси        

7.  Европейско дружество – характеристики и преимущества - Соня Господинова, спец.Финанси  

8. Способи за съхранение на предприятието при данни за неплатежоспособност - Стефани Атанасова, Габриела Господинова

Надежда Петрова, спец.Финанси       

9.  Финансовият лизинг и предимствата му пред наема - Юмюгюл Недред Хюсмен, Пакизе Шенол Акиф, Петя  Иванова Ясенова, спец.   Финанси  

10. Връзката между търговския представител и дистрибутора в контекста на търговското право - Нели Атанасова Димитрова, Александър Деянов Йорданов,         спец. Бизнес икономика    

11. Договор за лизинг и търговска продажба - сравнителни и практически аспекти - Мария Димитрова, Светлана Добрева, спец. Финанси

МОДУЛ ВЕЩНО ПРАВО

1. Неправомерно ползване на земеделски земи чрез договори за наем - Пламен Пеев, Цветан Бойнов, Владимир Пенев, спец.ИНС

2. Практически правни аспекти при незаконно строителство -  Стоян Стоянов, спец.ИНС                                       

МОДУЛ ТРУДОВО ПРАВО

1. Трудов договор за работа от разстояние - Анжела Николова, Велислава Великова, спец. Мениджмънт на чов.ресурси

2. Експлоатация на детски труд – международни конвенции и организации за защита на детския труд - Бистра Косталова, Габриела Стефанова, спец. Мениджмънт на човешките ресурси

3. Промените в Наредба №5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62,ал.5 от Кодекса на труда – Памела Маринова, Силвия Гатева, Мениджмънт на човешките ресурси

МОДУЛ ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

1. Работно време и почивки - Тансу Камбер, Цветослава Иванова, спец. Счетоводство и финанси