Студенти от ИУ – Варна присъстваха на учебни дела в Административен съд – Варна

Студентите от 23 група, специалност НИИ, с ръководител асистент Милена Цветковска от Катедра „Правни науки“ при Икономически университет – Варна на 21.11.2017 г. присъстваха на симулативен учебен процес. Той бе организиран съвместно от Административен съд – Варна и ученици от Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски”, с които съдът работи за втора учебна година по Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

В рамките на Отворените дни бяха разиграни два съдебни процеса с реални казуси от данъчното и митническото право, в чиято подготовка и реализация участваха съдия Ширванян и преподавателят по право във ВТГ „Г.С.Раковски“ Зорница Любчева. На процесите присъстваха и прокурорът от ВОП Александър Атанасов, вещото лице Керанка Кунева, адвокат Ваня Колева, юрисконсулти от Митница – Варна – ст. юриск. Любослава Гашева, и от дирекция ОДОП при ЦУ на НАП – Варна –  гл. юриск. Галина Екимова и гл.юриск. Веселина Иванова, които разясниха на участниците в симулативния учебен процес каква е спецификата на тяхната работа, какви са предизвикателствата пред тях и каква е ролята им в съдебните процеси.

На 22.11.2017 г. студенти от 22 група, специалност „Съдебна администрация“ и гл. ас. д-р Дарина Димитрова от Катедра „Правни науки“ при Икономически университет – Варна присъстваха на разглеждане на съдебно заседание на административно дело със съдия-докладчик Мариана Ширванян. Посещението на съдебното заседание е по договор за образователен проект в във връзка с подписания Договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Административен съд – Варна.

След приключване на съдебното заседание студентите проведоха обсъждане със съдия-докладчика по делото и предмета на обжалване. Те отправиха въпроси към съдия Ширванян и съдебния секретар, свързани с конкретното дело и с бъдещата им професионална реализация като специалисти в областта на съдебната администрация.