Тържествена промоция по връчването на дипломи на Финансово-счетоводния факултет в ИУ – Варна

Тържествената промоция по връчването на дипломи на абсолвентите от Финансово-счетоводния факултет в Икономически университет – Варна се състоя на 20.11.2017 г. в зала "Аула". Дипломираните студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ са общо 590 в специалностите “Счетоводство и контрол” – 325-ма, и “Финанси” – 265-ма. От тях 34-ма са отличниците.

Сред официалните гости на промоцията бяха Цветомира Радева – председател на контролния съвет на ИДЕС, и Чавдар Янков – зам.-директор на НАП – Варна, представители на академичното ръководство и преподаватели от ИУ – Варна. С поздравително слово към абсолвентите се обърнаха доц. д-р Слави Генов – декан на Финансово-счетоводния факултет, и доц. д-р Петя Данкова – зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност.

От името на абсолвентите поздравително слово произнесе отличникът на випуска Любляна Манолова Атанасова, която се дипломира с пълно отличие, а всички нейни колеги заедно произнесоха традиционната за възпитаниците на ИУ - Варна Галилеева клетва.