Национална научна конференция "Регионална икономика и устойчиво развитие" в ИУ – Варна

Национална научна конференция на тема "Регионална икономика и устойчиво развитие" се проведе на 17 ноември 2017 г. в Икономически университет – Варна. Тя бе организирана от Научноизследователския институт при университета. Форумът бе открит от проф. д-р Зоя Младенова – директор на института. От страна на академичното ръководство присъстваха проф. д-р Евгени Станимиров –зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, и проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор по научноизследователска дейност.

Приветствие към участниците в конференцията поднесе проф. д-р Веселин Хаджиев. Прочетен бе поздравителен адрес от проф. д-р Станка Тонкова –председател на Българската асоциация за регионални изследвания, на която ИУ-Варна е институционален член. Проф. д-р Зоя Младенова информира, че по повод конференцията са пристигнали поздравителни адреси от катедри на ИУ – Варна, както и от университети - партньори.

Проф. д-р Зоя Младенова представи Научноизследователския институт при ИУ-Варна пред присъстващите, след което започна пленарното заседание. Първият пленарен доклад бе представен от Пейчо Пейчев – зам.-кмет на Община Варна, и бе на тема "Община Варна – основа за устойчив ръст на регионалната икономика". Вторият пленарен доклад на тема "Динамика в поведението на варненци при основни дейности по устойчиво развитие" бе представен от доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева – ръководител на Центъра за социални изследвания. Доц. д-р Снежанка Овчарова представи Международната асоциация за устойчиво развитие.

Конференцията продължи със заседания по секции: "Проблеми на регионалната икономика", "Устойчиво развитие на националната икономика, на регионите и териториалните общности", "Устойчиво развитие на туризма" и "Икономически проблеми и благосъстояние". Представени бяха общо 96 доклада на учени от 18 университета, висши училища и институти: ИУ – Варна; Аграрен университет - Пловдив; Академия на МВР; Великотърновски университет; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите; Институт по аграрна икономика към Селскостопанска  академия - София; Лесотехнически университет; Медицински университет - Варна; Нов български университет; Русенски университет; Стопанска академия - Свищов; Софийски университет; Тракийски университет - Стара Загора; Технически университет - София; Университет "А. Златаров"-Бургас; Университет за национално и световно стопанство; Шуменски университет; Висше училище по застраховане и финанси.