Тържествена промоция по връчването на дипломи на Стопанския факултет в ИУ – Варна

Тържествената промоция по връчването на дипломи на абсолвентите от Стопанския факултет в Икономически университет – Варна се състоя на 17.11.2017 г. в зала "Аула". Дипломираните студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на специалностите „Индустриален бизнес“, „Икономика на строителството“, „Аграрен бизнес“, „Стокознание“, „Икономика на търговията“, „Логистика“, „Бизнес икономика“ и „Икономика на недвижимата собственост“ са общо 534-ма. От тях 14 са отличниците, които бяха наградени.

Абсолвентите бяха поздравени от декана на Стопанския факултет проф. д-р Данчо Данчев, от зам.-ректора проф. д-р Стоян Стоянов и от присъстващите гости, както и от отличника на випуска от спец. "Стокознание" Жени Николова Никова.

Студентите пяха заедно песента "Клетва" на група "Щурците" с голяма радост и респект. Това беше изненадата на декана за абсолвентите. Традиционната Галилеева клетва беше прочетена от проф. дин Николинка Сълова.

Ето и нейния текст:

АЗ, ВЪЗПИТАНИКЪТ на Икономически университет - Варна, като навлизам в редовете на българската интелигенция, СЕ ЗАКЛЕВАМ:

  • да пазя името на нашата Алма Матер – Икономически университет - Варна, който разкри пред мен света на науката;
  • да защитя достойно професионалната си подготовка;
  • да използвам научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света;
  • да съдействам за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност;
  • да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал, верен на своя народ;
  • да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще; • да бъда достоен гражданин на Отечеството си!

ЗАКЛЕХ СЕ!