Студенти от ИУ – Варна участваха в състезание по медиация

Първото по родa си в България състезание по медиация за студенти се проведе на 16 и 17 ноември 2017 г. в хотел „Черно море“ по време на Дните на медиацията във Варна, организирани от Института по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове “Итера” и Центъра за медиация при  Окръжен и Районен съд – Варна. В него участваха 22 отбора от университети в цяла България. Икономически университет – Варна чрез катедра „Правни науки” се включи в състезанието с 3 отбора студенти от специалности „Съдебна администрация“, „Счетоводство и финанси“ и Публична администрация“. Те бяха подготвяни от ментора си д-р Диана Димитрова и подкрепяни от своите преподаватели и колеги, присъствали на събитието.

Целта на състезанието по медиация е да даде на студентите практически техники за разрешаване на спорове от различни области на живота – в бизнес среда или там, където ще работят и живеят.Това се постига с прякото им участие в процедура по медиация за разрешаването на спор в рамките на надпреварата.