Курс от програмата Cisco академия

Курс от програмата Cisco академия

На 20.11.2017 г. започва нов курс CCNA R&S Семестър 2.

Занятията ще се провеждат в присъствено-дистанционна форма.

Таксата се внася по сметката на ИУ-Варна:
СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF, трите имена, курс "Cisco академия"

Записване и информация:
Михаил Радев
Мобилен тел.0882 164 63
Email: radev@ue-varna.bg