Поправителна сесия за студентите от спец.Туризъм", 4 курс, ОКС "бакалавър" и спец.МТБ, ОКС "магистър"

 Поправителна сесия за студентите от спец.Туризъм", 4 курс, ОКС "бакалавър"  и спец.МТБ, ОКС"магистър", при преподавателите от катедра ИОТ, ще бъде 28,29 и 30.05.2019 г.  Виж разписание: