Практическо обучение: "Фактори за успех в международния бизнес. Стратегическо управление на организацията - от университетски знания към управление на практика"

Уважаеми студенти,

В периода 20.11.2017 г. - 23.11.2017 г., в Икономически университет - Варна, зала 205, ще се проведе обучение на тема „Фактори за успех в международния бизнес. Стратегическо управление на организацията - от университетски знания към управление на практика“.

С цел оптимален комфорт и резултатност при провеждане на сесиите броят на участниците е ограничен до 15 души.

Гост - лектор е д-р Виктор Дедич – международен консултант по маркетинг, сътрудник на Канцлера на Австрия (2000 – 2007 г.)  и лектор в Института за стимулиране на икономиката към Стопанската камара на Австрия.

Целта на обучителните сесии ще бъде да се усъвършенстват знанията и уменията на участниците за планиране и управление на успешен и устойчив бизнес в международна среда.

Обучението ще конкретизира и задълбочи разбиранията относно стратегическо планиране и управление, маркетинг, иновации, управление на човешки ресурси, мотивация, самоорганизация, клиенти и др.

Методът на обучение ще бъде интерактивен и ще включва теоретични основи, примери от практиката - “learning by doing” метод, дискусии и диалог, обратна връзка и обсъждания, ролеви игри, анализи и др.

Обучението ще завърши с решаване на тест и връчване на Сертификат за участие след успешно полагане на тест.

За допълнителна информация:
Мирослава Иванова
0882164787, ет.1, каб. 107
Икономически университет - Варна

Фактори за успех в международния бизнес