Ролята на Агенция "Митници" в Председателството на Съвета на ЕС

Ролята на Агенция "Митници" в Председателството на Съвета на ЕС

По повод 50-годишнината от създаването на Митническия съюз на ЕС и българското председателство на Съвета на ЕС в периода 01.01. - 30.06.2018 г. Агенция „Митници“ реализира проект "Повишаване на информираността сред студентите по темата на предстоящото председателство на Съвета на ЕС от гледна точка на митническата администрация". 

Проектът има за цел да повиши информираността на студентите за дейността на Агенцията и за задълбочи техните познания за структурата и функционирането на митническата дейност на ниво ЕС - знания, които ще обогатят квалификацията на бъдещите експерти и служители.

Лекция „Ролята на Агенция "Митници" в Председателството на Съвета на ЕС“
28.11.2017 г. , 14.00 ч., зала 446 на ИУ - Варна

Лектор на събитието е г-жа Гинка Конярска - координатор на Агенция „Митници“ по подготовката за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Г-жа Конярска е магистър по право и е специализирала „Международни икономически отношения“. В Агенция „Митници“ работи от 1993 г., а от юни 1996 г. до сега оглавява отдел „Европейски отношения“ в дирекция „Международни отношения“. Член е на Асоциацията на възпитаниците на Корейската агенция за международно сътрудничество /KOICA/.

Тя е ръководител на работна група 24 „Митнически съюз и митническо сътрудничество" към Съвета по европейските въпроси към администрацията на Министерския съвет на Република България. До 2007 г. отговаря за привеждането на националното законодателство в съответствие с достиженията на правото на Съюза в митническата област, а след приемането на България в ЕС – за всички свързани с членството дейности в митническата област, в т.ч. външните отношения на ЕС. Участва в дейностите по програмите „Митници 2000“, „Митници 2002“, „Митници 2007“, „Митници 2013“ и „Митници 2020“ на ЕС.

Преподавател е по специалност „Европейски отношения“ в Националния учебен център на Агенция „Митници“. Сред множеството й други допълнителни квалификации и курсове е завършеният курс по Управление на промените в администрацията към Френското висше училище за администрация /ENA/.