Започна практическото изпълнение на образователен проект "Правото в действие"

Студентите от 23 група, специалност НИИ, с ръководител асистент Цветковска от катедра „Правни науки“ при Икономически университет – Варна на 03.11.2017 г. присъстваха на насрочени публични съдебни заседания в Районен съд – Варна, по дела с разглеждане на казуси, свързани със вещно право. Посещенията са в резултат на подписания на 18 януари тази година междуинституционален договор за сътрудничество и партньорство, с основна цел установяване на адекватна връзка между теория и практика по актуални  правни въпроси. Така започна практическото изпълнение на съвместния образователен проект „Правото в действие“.

При конкретната си визита студентите наблюдаваха как протича разглеждането на граждански дела, свързани с делби и вещни искове, искания за разпределянето на съсобствени вещи. Те имаха възможност да се запознаят на практика с процедурата, по която вещи лица представят експертните си заключения пред съда.