80-годишнината на катедра "Обща икономическа теория" в ИУ – Варна бе отбелязана тържествено

Тържествено събрание по повод 80-годишнината на катедра „Обща икономическа теория“ се проведе на 3 ноември 2017 г. в зала 128 на Икономически университет – Варна. В събитието участваха много бивши  преподаватели и  служители. Сред тях бяха проф. д.ик.н Здр. Ковачев, проф. д.ик.н П. Михайлов, проф. д-р Вл. Владимиров, доц. д-р Кр. Николова, доц. д-р Д. Карастатева, г-жа Яна Златанова и г-жа Галина Виткова.

Да уважат тържеството от цялата страна пристигнаха колеги и приятели на катедрата. Сред тях бяха преподаватели от сродните катедри на УНСС – катедра „Икономикс“ и катедра „Политическа икономия“, от Института за икономически изследвания при БАН, от ПУ „П.  Хилендарски“, РУ „А.Кънчев“, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, БСУ,  както от варненските университети и висши училища – ВНВУ „Н. Й .Вапцаров“, ВСУ „Ч. Храбър“, Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", Технически университет. Присъстваха също преподаватели от Икономически университет – Варна: декани, зам.-декани,  ръководител катедри, зам.-ръководители на катедри и колеги.

Ръководителят на катедрата проф. д-р Зоя Младенова изнесе доклад “80 години катедра „Обща икономическа теория“. Той беше съпроводен с презентация, представяща много факти и събития от преподавателския и научния живот на катедрата.

Ректорът на университета проф. Пламен Илиев  отправи  приветствие към катедрата и   връчи почетно юбилейно отличие на проф. д.ик.н. Здравко Ковачев – бивш ректор на университета през периодите 1983 – 1987 и  1987 – 1989 г. Той подари и графика на университета от художника Тома Томов, и издание с репродукции от известния художник Никола Манев на изявени преподаватели в катедрата: проф. д.ик.н. Здравко Ковачев, проф. д.ик.н Пеню Михаилов, проф. д-р Владимир Владимиров, проф. д.ик.н. Ивона Якимова.

Приветствия поднесоха преподаватели от много университети в страната, както и от ИУ – Варна.

Юбилейното честване продължи с научна конференция „Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия“, в която участваха 37 учени от университети и висши училища в цялата страна.