Нови уреди за силова и кардио тренировка в Спортния комплекс на ИУ – Варна

Ръководството на Икономически университет – Варна инвестира над 15 000лв в обновяването на фитнес залата към висшето училище. Обновената материално-техническа база с уреди за кардио и силова тренировка е част от модерен спортен комплекс, отговарящ на потребностите на студентите, обучавани в университета.

Хармоничното физическо развитие и доброто функционално състояние на студентите от ИУ-Варна са фактори за достатъчна професионална работоспособност, наличие на навременна адаптация към динамично изменящите се условия на външната среда и интензивност на труд. 

За подготовката на студентите, катедра „Физическо възпитание и спорт“ предлага следния график за допълнителни занимания във фитнес залата:

понеделник –  13.30 – 14.45 ч.

сряда – 13.30 – 14.45 ч.

петък –  11.15 – 12.30 ч.