50-годишнината на катедра "Управление и администрация" бе отбелязана с Mеждународна конференция

Международна научна конференция на тема „Новите реалности в управлението“, посветена на 50-годишнината от създаването на катедра „Управление и администрация“, се проведе на 20 октомври 2017 г. в Икономически университет – Варна. На форума присъстваха и поднесоха приветствия ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Пламен Илиев, заместник-ректорът по учебна дейност и акредитация проф. д-р Евгени Станимиров, заместник-ректорът по научно-изследователската дейност проф. д-р Веселин Хаджиев, ръководители на катедри, настоящи и бивши членове на катедра „Управление и администрация“, представители на административните структури в гр. Варна и областта.

Научните доклади бяха разделени в две секции с модератори проф. д-р Цвета Зафирова и доц. д-р Десислава Серафимова. В дискусиите участваха преподаватели, докторанти и студенти от ИУ – Варна, УНСС, ЛТУ – София, БАН, СА „Д.А. Ценов“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, University of Bari Aldo Moro, Italy.

Участниците в конференцията присъстваха на официалното откриване на проекта „Студентска улица“ в ИУ – Варна, който се състоя в деня на юбилейния форум с тържествен водосвет в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Организационният комитет на конференцията изказва своята благодарност на всички участници и гости, които споделиха празника по случай 50-годишнината на катедра „Управление и администрация“ при ИУ Варна!