Дати за неположени изпити от учебната 2016/2017 г.

Преподавател дата ден час зала/кабинет
Проф.д.и.н. Ивона Якимова 17.11.2017 г. петък 10.00 ч. 111
15.12.2017 г. петък 10.00 ч. 111
Проф.д-р Зоя Младенова 20.11.2017 г. понеделник 10.00 ч. 228
04.12.2017 г. понеделник 10.00 ч. 228
Доц.д-р Христо Мавров 17.11.2017 г. петък 14.00 ч. 211
15.12.2017 г. петък 14.00 ч. 211
Доц.д-р Ваньо Гаргов 28.11.2017 г. вторник 13.00 ч. 13-14 -Тестови център - зала 55                                    14-15  зала Н-212
12.12.2017 г. вторник 13.00 ч. 13-14 -Тестови център - зала 55                                    14-15  зала Н-212
Доц.д-р Калоян Колев 21.11.2017 г. вторник 14.00ч. Тестови център - зала 55 
05.12.2017 г. вторник 14.00ч. Тестови център - зала 55 
Доц.д-р Калин Господиноов 06.11.2017 г. понеделник 15.00 401
04.12.2017 г. понеделник 15.00 401
Гл.ас.д-р Татяна Иванова 09.11.2017 г. четвъртък 11:15ч. 433
14.12.2017 г. четвъртък 11:15ч. 433
Гл.ас.д-р Вениамин Тодоров 15.11.2017 г. сряда 08:15 ч. 223
01.12.2017 г. петък 07:30ч. 306
Гл.ас.д-р Александър Тодоров 16.11.2017 г. четвъртък 09:00ч. 433
14.12.2017г. четвъртък 09:00ч. 433