Дати през м. ноември и декември 2017 г. за явяване на неположени изпити от предходни учебни години

Дати за явяване на неположени изпити от предходни учебни години 
м. ноември и декември 2017 г.
Департамент “Езиково обучение”
Катедра “Славянски езици”
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАБИНЕТ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ
ДАТА ЧАС ДАТА ЧАС
1 Доц. д-р А. Кондукторова   225а 20.11. понеделн. 13 15.00 ч 11.12. понеделн. 13 15.00 ч
2 Доц. д-р Вл. Досев  229б 20.11. понеделн. 13 15.00 ч 11.12. понеделн. 13 15.00 ч
3 Ст. пр. М. Маринова  225г 22.11. сряда 10 11.30 ч 13.12. сряда 10 11.30 ч
4 Ст. пр. Св. Тодорова 508 24.11. петък 14 16.00 ч 15.12. петък 14 16.00 ч
5 Ст. пр. М. Попова 508 21.11. вторник 11 13.00 ч 12.12. вторник 11 13.00 ч
6 Ст. пр. Ел. Пенчева 508 24.11. петък 13 15.00 ч 15.12. петък 13 15.00 ч
7 Пр. А. Герчева 225г 20.11. понеделн. 14 16.00 ч 11.12. понеделн. 14 16.00 ч
8  Хон.ст.пр. М. Тодорова 225г 23.11. четвъртък 11 13.00 ч 14.12. четвъртък 11 13.00 ч