На 30.10.2017 г. EURAXESS в гр. Варна Ви кани на кариерни дни "КариЕРА за нова ЕРА"

На 30.10.2017 г. EURAXESS в гр. Варна Ви кани на кариерни дни "КариЕРА за нова ЕРА"

“К А Р И Е Р А   З А  Н О В А  Е R А“

П  Р  О  Г  Р  А  М  А
30 октомври 2017

Място: Варна, х-л „Голдън тюлип“

Участници: Събитията са насочени към студенти (бакалаври, магистри, докторанти), млади учени, утвърдени учени и преподаватели.

10:00 – 10:30

Откриване

10:30 – 11:45

ЛИДЕР? КОЙ? АЗ?
Каква е разликата между лично и организационно лидерство и между организационен мениджмънт и лидерство? Научете кога един лидер е "пълноспектърен"?
Стелиана Кемчева и Антон Младенов от Евдемония Сълушънс

12:00 – 13:00

Обяд

13:00 – 14:00

УСПЕШНИЯТ БИЗНЕС ДНЕС
Какво прави един бизнес успешен в наши дни? Какви са тенденциите за развитие на успешен бизнес в 21-ви век? Какво означава "пълноспектърна" организация?
Стелиана Кемчева и Антон Младенов от Евдемония Сълушънс

14:00 – 15:00

УСПЕШНОТО CV
Кои са различните видове СV и какъв тип да използваме в зависимост от работата, за която кандидатстваме? Кои са специфичните изисквания в различните държави? Кое се цени в бизнеса и кое в академичните среди?
Дорина Кабакчиева от УНСС

15:00 – 15:30

Кафе пауза

15:30 – 16:30

КАРИЕРА В 21-ви ВЕК
Как да разграничаваме значимите от незначимите въпроси в кариерното си развитие? Как да увеличим въздействието и приноса на работата ни? Кои са уменията, необходими днес за въздействие в бизнеса и в научноизследователските институции?
Стелиана Кемчева и Антон Младенов от Евдемония Сълушънс

16:30 – 17:30

НАУЧНО КАФЕНЕ
Какво е междусекторна мобилност? Какво предлагат дейностите “Мария Склодовска-Кюри” - един от най-важните инструменти на Европейската комисия за подкрепа на кариерното развитие на учените.
Габриела Чупренска от БАН Проф. Валя Василева, Институт по физиология на растенията и генетика, БАН, д-р Кристина Близнакова, ТУ – Варна

17:30 – 17:45

Закриване

През целия ден:

Информационен щанд на EURAXESS Портал
Вход към професионална реализация в бизнеса и академичните среди. Актуални обяви за свободни работни позиции, грантове и стипендии. Директна връзка с учени и организации.

HR DATING - възможност за среща с представители на фирми и организации от региона, които ще разполагат с щандове

Регистрация за участие и допълнителна информация на: https://eracareerday.euraxess.bg/bg#container