Международна научно-практическа конференция "Съвременната логистика – бизнес и образование"

Logo conference

Международна научно-практическа конференция

"Съвременната логистика – бизнес и образование"

По повод 10 годишнината от създаването на специалност „Логистика“
в Икономически университет – Варна

Катедра „Индустриален бизнес“ при Икономически университет – Варна има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международната научно-практическа конференция „Съвременната логистика – бизнес и образование“, която ще се проведе на 19 и 20 октомври 2017 г. в сградата на университета.

Конференцията се организира от катедра „Индустриален бизнес“ в партньорство с „Асоциация на индустриалния капитал в България“ и „Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика“.

Тематични направления:

  1. Перспективи за развитието на логистичния сектор
  2. Предизвикателства пред обучението на специалисти по логистика
  3. Информационни технологии в логистиката
  4. Управление на вериги на доставки
  5. Логистиката в различните сектори на икономиката
  6. Иновации в логистиката
  7. Методология, политики и стратегии в логистиката

По-важни срокове:

25.06.2017 г. – Краен срок за изпращане на Заявка за участие
30.06.2017 г. - Потвърждаване на заявката от страна на Организационния комитет
31.08.2017 г. – Краен срок за изпращане на докладите
08.09.2017 г. – Краен срок за внасяне на таксата за участие

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на конференцията.

Международна научно-практическа конференция