С по-ниски такси започна новата академична година на съвместната магистърска програма "International business and management"

Новата академична година за третия випуск студенти от съвместната магистърска програма на ИУ – Варна и Nottingham Business School (част от Nottingham Trent University) – “International Business and Management” започна на 4 октомври 2017 г. Студентите се запознаха със  структурата и спецификите на обучение на английския образователен модел,  който програмата следва. Учебният план и начинът на обучение по специалността са изцяло по стандартите на Nottingham Trent University.

Ексклузивно от началото на месец  октомври таксата за обучение на студените (граждани на Европейския съюз) за първи и втори семестър е намалена с 30 %. Това е една чудесна възможност за младите хора да направят правилен избор за своето бъдещо професионално развитие.

Nottingham Trent University е сред  топ 5 % на най-добрите висши училища за бизнес в света. То е класирано сред  10-те най-модерни образователни институции в Обединеното кралство. От 2015 година ИУ-Варна е партньор на  Nottingham Trent University по програмата “International Business and Management” . Тя  предоставя уникална възможност при успешно завършване, студентите, обучавали се в нея, да получат диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" - от Nottingham Trent University и от Икономически университет - Варна. Цената за цялото обучение е няколко пъти по-ниска от реалната стойност на обучението в Nottingham Trent University.

Записванията в програмата продължават. Кандидатстването става с представяне на диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен съгласно Закона за висшето образование. Минималното ниво на владеене на английски език е В1, което може да се докаже с представяне на сертификат или явяване на изпит в ИУ – Варна.

За повече информация:
Мария Георгиева
Администратор
Моб. тел.: +359 882 913983
E-mail: 
ibm_jp@ue-varna.bg