Дати през м. октомври за изпити на студентите, завръщащи се от учебно-тренировъчна практика в чужбина

Дати за изпити на студентите, завръщащи се от учебно-тренировъчна практика в чужбина 
м. октомври 2017 г.
Департамент “Езиково обучение”
Катедра “Славянски езици”
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАБИНЕТ ДАТА ДЕН ЧАС
1.  Доц. д-р Анастасия Кондукторова   каб.225а 16.10. понеделник 13 - 15.00 ч
2.  Доц. д-р Владимир Досев  каб. 229б 16.10. понеделник 13 - 15.00 ч
3.  Ст. пр. Миглена Маринова  каб.225г 18.10. сряда 10 - 11.30 ч
4.  Ст. пр. Светлана Тодорова каб.508 20.10. петък 14 - 16.00 ч
5.  Ст. пр. Маргарита Попова каб.508 17.10. вторник 11 - 13.00 ч
6.  Ст. пр. Елена Пенчева каб.508 20.10. петък 13 - 15.00 ч
7.  Пр. Анелия Герчева каб.225г 04.10. сряда 13 - 15.00 ч
8.  Хон. ст .пр. М. Тодорова  каб.225г 19.10. четвъртък 11 - 13.00 ч