График за изпити на студентите, завръщащи се от учебно-тренировъчна практика в чужбина

КАТДРА „СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА/КАБ.

Доц. д-р Николета Михалева        

09.10.2017 г.

15.00

314в

Проф. дин Иван Русев

11.10.2017 г.

11.00

111

Доц. д-р Стоянка Георгиева

10.10.1017 г.

13.00

314в

Х. доц. д-р Райна Стойнешка

09.10.2017 г.

10.00

314в