График за провеждане на защита на практическото обучение на студентите - 12. 10. 2017 г.