Научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания в ИУ – Варна

Втората годишна научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания се проведе на 29 и 30 септември 2017 г. в Икономически университет – Варна със съдействието на катедра „Социални и хуманитарни науки“. Темата на форума бе: „Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие“.

През двата дни в рамките на научната конференция бяха изнесени 28 доклада от учени-изследователи и университетски преподаватели от следните институции: Университет за национално и световно стопанство – София, Икономически университет – Варна, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, Международно висше бизнес училище – Ботевград, Университет по библиотекарство и информационни технологии – София, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, от регионалните и общински музеи в Силистра, В. Търново, Казанлък, Попово и Омуртаг. Във форума участваха още проф. Левент Кайъпънар и проф. Айше Кайъпънар от Университета в Измир, Република Турция. До края на 2017 г. докладите от конференцията ще бъдат издадени като статии в Том II на Известията на ЦСИИ.

По време на научната среща бе проведена дискусия на тема: „Библиография на българската стопанско-историческа литература“, по която членовете на Центъра продължават своята събирателска и изследователска работа вече втора година.