Настаняване в общежития на Технически университет - Варна

Настаняване в общежития на Технически университет - Варна

Уважаеми студенти, 

В общежитията на Технически университет - Варна са осигурени 10 свободни места за студенти от Икономически университет - Варна. Желаещите да се настанят трябва да вземат уверение, че са студенти и да отидат за разменно писмо при инспектор "Стипендии и общежития". Заемането на местата ще бъде по реда на пристигане на желаещите.

Забележка: За да бъдат настанени студентите трябва да бъдат редовно обучение, държавен прием.