Общо събрание на Департамент "Езиково обучение"

На 19. 09. 2017 г. се проведе Общо събрание на Департамент "Езиково обучение". Приет бе отчетът за изминалата година и бе обсъден план за действие през настоящата учебна година. За нов член на Съвета на департамента единодушно бе избрана ст. преп. Диана Митева.