График за провеждане на защита на практическото обучение на студентите - 26. 09. 2017 г.