Център за социални изследвания към ИУ-Варна набира анкетьори

Център за социални изследвания към ИУ-Варна набира анкетьори

Във връзка с изпълнение по договор за външен клиент, Центърът за социални изследвания към ИУ-Варна набира сътрудници за работа в периода септември-декември 2017 г.


За въпроси и допълнителна информация:
Каб. 507, всеки ден от 11 до 13 часа
Email: yordan_nedev@ue-varna.bg