ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ОКС "БАКАЛАВЪР" СПЕЦ."СК-РО, СК -ЗО,СО-РО, СО-ДО И СФ" 11.09.2019 Г