ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - септември 2019 г.

Разпределение на дипломни работи по рецензенти

График за явяване на държавна изпитна сесия