Отзив за проведена мобилност по програма "Еразъм+" в Университета на Гранада, Испания

Отзив за проведена мобилност по програма "Еразъм+" в Университета на Гранада, Испания

                          Ст.преп. М.Маринова,  катедра „Славянски езици“

        През  учебната  2016/2017 година ст.преп. М.Маринова осъществява  мобилност  по програма „Еразъм+“ с  цел обучение в  Университета на  Гранада, Испания. Мобилността включва  обучение в курс по испански език за начинаещи и се провежда в Центъра по съвременни езици на  Университета на Гранада. Ст.преп. М.Маринова използва  обучението за реализиране на трите основни цели, които е  планирала при кандидатстването за това обучение, а именно:                             

1. Придобиване на знания по един от романските езици - курсът по испански език в Центъра по съвременни езици на университета на Гранада й дава възможност да положи началото на изучаване на един от романските  езици, което възнамерява да продължи  и в бъдеще.                                                                                 

2. Запознаване с методиката на преподаване на  испански език като чужд - в Центъра по съвременни езици използват методика на обучение без език-посредник, която има специфични особености.        

3. Възможност да се рекламира България и особено  ИУ-Варна като европейски университет, осигуряващ получаване на качествено висше образование. Центърът по съвременни езици на Университета на Гранада е един от най-големите и предпочитани центрове за чуждоезиково обучение в Испания, в които ежегодно се обучават стотици чужденци от цял свят. В групата, в която е обучавана ст. пр. М. Маринова,  а и  в Центъра изобщо, участват курсисти на различна възраст от Европа, САЩ, Латинска Америка, Австралия, Азия. Това й дава  възможност на  да установи  много контакти. Помолена е да преде на ръководството на ИУ-Варна, че имат предложение да се сключи договор между ИУ и Центъра, за да се насърчи и регламентира  обмен на стденти и преподаватели  специално за езикови обучения.