32-ра Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост"

32-ра Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост"

П О К А Н А
за участие в
32-ра Международна научно-практическа конференция
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ”


Уважаеми дами и господа,

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 32-та Международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост”, която ще се проведе на 24 ноември 2017 г. в Икономически университет - Варна.

Срокове и Дати

Изисквания към авторите на докладите

  • Повече за изискванията може да научите тук

За конференцията

Международната научно–практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ се организира ежегодно от 1985 година насам от катедра „Икономика и управление на строителството“ при Икономически университет - Варна.

Убедени сме, че предоставянето на възможност за среща между учени, изследователи, представители на бизнеса и студенти ще доведе до теоретични и практико-приложни обобщения, които ще способстват за развитието на икономическата теория и практика.

Всички приети доклади ще бъдат публикувани в сборник с доклади от конференцията, който ще бъде индексиран в RePEc и Google Scholar.

Официалните езици на конференцията са български, английски и руски.

 


 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Международна научно–практическа конференция
„Строително предприемачество и недвижима собственост“

emc@ue-varna.bg