Поредно отличие за Nottingham Business School – партньорът на ИУ-Варна по съвместната магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт"

Поредно отличие за Nottingham Business School – партньорът на ИУ-Варна по съвместната магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт"

Nottingham Trent University получи златно отличие от UK “Teaching Excellence Framework”  за изключителни постижения в обучението и преподаването. Повече информация може да прочетете тук.

Припомняме, че през 2016 година след успешна процедура по акредитация от AACSB – най-голямата световна мрежа за бизнес образование – Nottingham Business School (NBS) се нареди сред 5% най-добри висши училища за изучване на бизнес в света.

NBS – част от Nottingham Trent University e партньор на Икономически университет – Варна. За трета поредна година двата университета предлагат възможност за обучение по съвместна магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт". Учебният план и начинът на обучение на студентите по специалността е изцяло по стандартите на Nottingham Trent University. Продължителността на обучението e 2 години (4 семестъра). Студентите, които завършат специалността получават една обща диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" - от Nottingham Trent University и от Икономически университет - Варна. В допълнение получават и магистърска степен от ИУ-Варна.

На завършилите магистърската специалност "International Business and Management" се гарантира качество на обучение по английски стандарт, но на цена, която е няколко пъти по-ниска от реалната стойност на обучението в Nottingham Trent University.

За учебната 2017/2018 г. таксата за първи семестър
за всички записани в програмата студенти
ще бъде намалена с 30%.

Кандидатстването става с представяне на диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен, съгласно Закона за висшето образование. Минималното ниво на владеене на английски език е В1, което може да се докаже с представяне на сертификат или явяване на изпит в ИУ-Варна.

Явяването на изпит по английски език се извършва след предварителна уговорка.


За повече информация:
Мария Георгиева
Администратор
Моб. тел.: +359 882 913983
E-mail: ibm_jp@ue-varna.bg