Стартира проект по ОП НОИР

Стартира проект по ОП НОИР

Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще