Национална научна конференция "Регионална икономика и устойчиво развитие"

Национална научна конференция

"Регионална икономика и устойчиво развитие"

17 ноември 2017 г.

Уважаеми колеги,

Ръководството на Научноизследователски институт при Икономически университет - Варна Ви кани за участие в националната научна конференция на тема "Регионална икономика и устойчиво развитие", която ще бъде открита на 17 ноември 2017 г. в 10:00 ч. в Зала 1 в oсновната сграда на ИУ-Варна.


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Проблеми на регионалната икономика
  • Устойчиво развитие на националната икономика, на регионите и териториалните общности
  • Местно самоуправление и регионално благосъстояние 

ЗАЯВКА И ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Заявки за участие с резюме се приемат до 31 октомври 2017 г. в кабинет 225В, на research@ue-varna.bg, както и на електронния адрес на конференцията: http://conference.ue-varna.bg/research-institute/

Таксата за участие в размер на 40 лв за автор или колектив (за един доклад) се заплаща до 16 ноември 2017 г. на:

BG39BUIB98883129276200
BIC: BUIBBGSF
СИБАНК ЕАД


ДОКЛАДИ

Изисквания за докладите можете да намерите тук. Докладите, представени на конференцията и отговарящи на посочените условия и технически изисквания, ще бъдат публикувани от издателство „Наука и икономика” в сборник, който ще бъде индексиран в RePEc, Google Scholar и др. 


КОНТАКТИ

Димитрина Бакалова,сътрудник НИИ
каб. 225В, тел.: 0882 913 208
E-mail: research@ue-varna.bg

Сайт на конференцията: http://conference.ue-varna.bg/research-institute/
Сайт на НИИ: http://research.ue-varna.bg/