Катедра "Обща икономическа теория" празнува своя 80 годишен юбилей

Катедра "Обща икономическа теория" празнува своя 80 годишен юбилей

На 3 ноември 2017 г. от 10:00 часа в зала 128 на Икономически университет – Варна ще се състои

Тържествено честване
на 80-тата годишнина на катедра "Обща икономическа теория"

Каним всички преподаватели, служители, студенти и приятели да участват в този значим за катедрата юбилеен празник.

В чест на събитието от 13:30 ч. ще се проведе

Юбилейна научна конференция
"Икономика и икономическа теория: Проблеми и взаимодействия"

За регистрация и друга полезна информация
посетете сайта на конференцията:

http://conference.ue-varna.bg/oit/

Очакваме ви!