Обявени са конкурсите на Фонд "Научни изследвания"

Обявени са конкурсите на Фонд Научни изследвания

Научноизследователски институт при ИУ-Варна информира, че Фонд "Научни изследвания" /ФНИ/ обяви Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год.

Научните области са:

  1. Биологически науки; 
  2. Математически науки и информатика; 
  3. Медицински науки; 
  4. Науки за земята; 
  5. Обществени науки; 
  6. Селскостопански науки; 
  7. Технически науки; 
  8. Физически науки; 
  9. Химически науки; 
  10. Хуманитарни науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2017 г. е 16 000 000 лв., от които от 8 000 000 лв. (50 % от общия размер) за първия етап на проектите. 

Проектните предложения се представят до 17 часа на 19.07.2017 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания".

ФНИ обяви и Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г. Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г. е 600 000 лв. 

Проектните предложения се представят до 17 часа на 25.07.2017 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания". 

За повече информация, моля обръщайте се към сектор "Управление на проекти".