Практическо обучение - 2019 г.

Уважаеми колеги,

Защитата на практическото обучение ще се проведе на 26 септември 2019 г. (четвъртък) от 8.15 h в зала 305.
Всички отчети за проведеното практическо обучение трябва да бъдат качени в платформата UEBN до 24 септември 2019 г. (вторник).
За въпроси се обръщайте към отговарящия за практическото обучение преподавател.
                                                                                                                                                                   Гл. ас. д-р Живкова

Указания

Програма

Въпросник

Удостоверение

Договор