График за ликвидационната сесия на дипломиращи се студенти за учебната 2016-2017 г. –бакалаври и магистри

Проф.Зоя Младенова

08.06.2016 г.

8.00

Зала 128