Кръгла маса "Качество на стоките и защита на потребителите"

Център за качество на стоките и потребителска защита към Икономически университет – Варна
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Комисия за защита на потребителите

ви канят на

КРЪГЛА МАСА

„Качество на стоките и защита на потребителите”

15.03.2018 г., 10:00 часа, зала 1-446

Кръглата маса се организира в чест на Световния ден на потребителя 15 март и се провежда под егидата на Министерството на икономиката.

Участие в кръглата маса ще вземат представители на ДАМТН, КЗП, ЦКСПЗ, на неправителствени организации и бизнеса. Регистрацията на участниците е от 09:30 часа.

Дискутирани теми и тематични направления на кръглата маса

  • Качество на стоките.
  • Надзор на пазара – изисквания и добри практики.
  • Защита на потребителите – правни, организационни аспекти и добри практики.
  • Осигуряване и гарантиране на качеството и безопасността на стоките.
  • Взаимовръзка бизнес- образование.

Работни езици – български, английски и руски.

Информация за участниците

  • 05.03.2018 г. - срок за изпращане на заявки за участие и резюме на доклада
  • 07.03.2018 г. - потвърждение за приемане на докладите (участниците ще бъдат информирани по e-mail)
  • 26.03.2018 г. - краен срок за представяне на изнесените доклади (на хартиен и на електронен носител).

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и предоставени на участниците в кръглата маса.