Нова съвместна магистърска програма "Международен бизнес и икономика"

Нова съвместна магистърска програма "Международен бизнес и икономика"

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И ИКОНОМИКА
Център за магистърско обучение
Степен: Магистър по икономика
Продължителност: 15 месеца (редовна форма)
Начало: Октомври 2017
Кредити: 120 ECTS

"Международен бизнес и икономика" е първата специалност в ОКС" Магистър", която предвижда обучение на два континента за обучение на български и чуждестранни студенти с преподаване на английски език. Обучението по специалността цели изграждането на знания и практически умения в областта на международния бизнес, икономиката и управлението. Специалността се създава в отговор на засилващите се икономически връзки между Европа и Азия и произхождащата от това необходимост за формиране на мултикултурни умения в съвременната динамична бизнес среда.

Тази програма се предлага от ИУ-Варна и Световно бизнес училище - Мумбай, Индия. Програмата предлага солидна основа в областта на икономиката и съвременните бизнес подходи, възможност за придобиване на опит и знания за средата и появяващите се бизнес модели в Европа и Азия, акцент върху разликите между големите и малки нововъзникващи икономики като Индия и Централна и Източна Европа. Студентите ще прекарат третия семестър в кампуса на Световно бизнес училище - Мумбай, Индия. В тази магистърска програма се използва метода на модулното обучение, което дава задълбочен фокус върху изучаваните теми и проблеми. Преподавателите са с доказан международен опит и реноме.

Целта на програмата по „Международен бизнес и икономика“ е да подготви висококвалифицирани кадри, които могат да се реализират успешно в различни по размер и сфера на дейност национални и транснационални корпорации. Задълбочените познания за глобалната икономика и бизнес процеси и в частност разбирането на специфичните за Европейския съюз и азиатските бързоразвиващи се икономики проблеми, придават на дипломираните студенти високо ценен профил на специалисти по развитие на бизнес отношенията между двата континента.


За контакти: https://old.ue-varna.bg/bg/article.aspx?catid=61