График за ликвидации 07.06.2017 г. - 09.06.2017 г.

График за ликвидации 07.06.2017 г. - 09.06.2017 г. 
Департамент “Езиково обучение”
Катедра “Славянски езици”
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАБИНЕТ ДАТА ДЕН ЧАС
1 Доц. д-р Анастасия Кондукторова   каб.225а 07-09.06. сряда, четвъртък, петък  10-12.00ч
2 Доц. д-р Владимир Досев  каб. 229б 07-09.06. сряда, четвъртък, петък  10-12.00ч
3 Ст. пр. Миглена Маринова  каб.225г 07-09.06. сряда, четвъртък, петък  10-12.00ч
4 Ст. пр. Светлана Тодорова каб.508 07-09.06. сряда, четвъртък, петък  10-12.00ч
5 Ст. пр. Маргарита Попова каб.508 07-09.06. сряда, четвъртък, петък  10-12.00ч
6 Ст. пр. Елена Пенчева каб.508 07-09.06. сряда, четвъртък, петък  10-12.00ч
7 Пр. Анелия Герчева каб.225г 07-09.06. сряда, четвъртък, петък  10-12.00ч
8 Хон .доц. д-р Н. Черняева,
Хон. ст .пр. М. Тодорова,
Хон.ст. пр. Св. Гроздева
каб.225г 07-09.06. сряда, четвъртък, петък  10-12.00ч