Поправителна сесия за студентите от спец. МИО, 4 курс, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

Поправителна сесия за студентите от спец."МИО", 4 курс, ОКС "бакалавър"  и спец.МТБ, ОКС"магистър", при преподавателите от катедрата, ще бъде на 28,29 и 30.05.2019 г.  Виж разписание: