Кръгла маса на тема "Ролята на правото в съвременната икономика"

Кръгла маса

Уважаеми колеги,

От името на академичния състав на катедра „Правни науки“, имаме удоволствието да Ви поканим за участие в кръгла маса на тема: „Ролята на правото в съвременната икономика“, която ще се проведе на 3 ноември 2017 г. в Икономически университет – Варна.

Динамиката в развитието на икономическите отношения в условията на променящата се социална и юридическа среда са предизвикателство пред науката, практиката, законодателната инициатива и нормативните решения. Настоящата кръгла маса е повод за среща на практици и учени от различни сфери на правото и икономиката, като се надяваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и различни ракурси при решаването на актуалните, но и традиционни икономически и правни проблеми.

С уважение:

доц. д-р Андрияна Андреева - Ръководител катедра „Правни науки“
гл. ас. д-р Живка Матеева - Председател на организационния комитет

Повече  http://conference.ue-varna.bg/pravni-nauki/