ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - юни 2017 г.

УВАЖАЕМИ ДИПЛОМАНТИ,

Съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил "Завършили студенти".

При подаване на документите, описани  по-долу в "Указания за явяване на държавна сесия през месец юни 2017 г.", е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

Регистрацията Ви позволява да следите ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа, респективно да се възползвате от тях. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната Ви реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори.

Забележка: Тези от вас, които вече имат регистрация с профил "Студенти", трябва да се регистрират и като "Завършили студенти".

Указания за явяване на държавна сесия през месец юни 2017 г.

Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа