VIII Международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017)

EWT

VIII Международна научна конференция
„Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения“
(ИПС-2017)

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на VIII Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения“ (ИПС-2017), която ще се проведе на 12 май 2017 г. в Икономически университет – Варна.

Конференцията се организира от Икономически университет-Варна съвместно с Института за икономически изследвания на Българската академия на науките и Варненската търговско-индустриална камара.

Тематичните направления, по които ще се проведат научни дискусии са:

  • Глобализация и икономическо развитие
  • Европейска интеграция
  • Отраслово и регионално развитие
  • Фирми, пазари, конкуренция
  • Икономически растеж, инвестиции и иновации
  • Управление, стратегии, политики
  • Социални и институционални проблеми
  • Информационни и комуникационни технологии

Повече подробности можете да намерите на: http://conference.ue-varna.bg/2017

Организационен комитет на ИПС-2017

EWT