Студентска научна конференция по макроикономика

На 20.04.2017 се проведе поредната студентска конференция по макроикономика с мото “10 години членство на България в Европейския съюз: възможности и предизвикателства”. От допуснатите до участие 8 доклада, призовите места бяха присъдени от журито на следните участници:
1. Емпирично изследване на закона на Оукън в България за периода 1997 – 2014. В. Методиев, Ал. Атанасова, Туризъм.
2. България – бъдещ член на Еврозоната. Предимства и недостатъци. Е. Христова, Маркетинг, гр. 14
3. Changes in Bulgaria`s balance of trade after the country`s accession to the European union. L. Borislavova, IB, gr. 46

Освен предвидените от катедрата поощрителни мерки спрямо участниците, те ще имат възможността да участват в студенската конфепренция на университета, където първият в класирането ще изнесе доклада си с възможност за последващо публикуване в сборник.