ВАЖНО!

Важно!!! За сборна група Оценка на риска и ВФК

На 24.04.2017 лекцията по Оценка на риска и вътрешен финансов контрол при доц. Димитрова ще се проведе от 11,00 до 13,00

в зала 301 – първи корпус.