Конспекти и указания за държавна изпитна сесия - юни 2017 г.

УКАЗАНИЯ  ЗА ДИПЛОМИРАНЕ - ЮНИ 2017 г.
/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА И КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/
И КОНСПЕКТИ ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ - ДИПЛОМАНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, АДМИНИСТРИРАНИ ОТ КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"

Отзив

УКАЗАНИЯ  ЗА ДИПЛОМИРАНЕ /ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА И КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ И КОНСПЕКТИ ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ЗА СТУДЕНТИТЕ - ДИПЛОМАНТИ, ОКС "БАКАЛАВЪР"               

Отзив

УКАЗАНИЯ  ЗА ДИПЛОМИРАНЕ /ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА И КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ И КОНПСЕКТИ ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ЗА СТУДЕНТИТЕ - ДИПЛОМАНТИ, ОКС "МАГИСТЪР"         

Допълнителна информация относно необходимите документите за допускане до държавна изпитна сесия, сроковете за подаването им и депозиране на дипломни работи, както и график за държавната изпитна сесия ще бъдат публикувани отново на сайта на катедра ИУС в раздел "Новини" в края на месец май 2017 г.