Младежки форум "Компетенциите на кадрите от образователното направление "Туризъм" в България"

Колеж по туризъм  Европейска младежка столица

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на Младежки форум „Компетенциите на кадрите от образователното направление „Туризъм“  в  България“, иницииран и организиран от студенти при Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна и с подкрепата на Студентски съвет при ИУ-Варна. Форумът ще се проведе на 27.04.2017 г. от 09:00 ч. в зала 446 в сградата на Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I“, № 77, гр. Варна.

Проявата се осъществява със съдействието на Община Варна като част от програмата „Младежки дейности 2017“, посветена на  Варна - Европейска младежка столица 2017.

Целта на предстоящия форум е да се даде възможност на студенти, обучаващи се в направление „Туризъм“, от всички образователно-квалификационни степени, както и преподаватели от учебни институции във Варна и цялата страна, да представят успешни практики на обучение, постигнати резултати, усвоени умения и знания, да поставят въпроси и проблеми свързани с реализацията на кадрите в туризма. На проявата ще присъстват студенти и преподаватели от Колеж по туризъм Бургас, Стопанска академия Свищов, Софийски университет, Нов български университет, представители на туристическия бизнес, неправителствени и нестопански организации, общински и правителствени институции, които да споделят идеи за подпомагане на подготовката и реализацията на кадрите в туризма в България.

Темите, които ще бъдат обсъдени са:

  1. Мотивация на кадрите в туризма в България - проблеми, възможности и успешни практики
  2. Кариерно развитие на кадрите в туризма – проблеми, възможности и успешни практики
  3. Взаимовръзка между бизнеса и образованието, необходима за придобиване на значими и търсени компетенции от младите кадри

Програма на форума*:

09:00 – 09:30 ч. – Регистрация на участните

09:30 – 09:45 ч. – Откриване на форума

09:45 – 10:00 ч. –  Встъпителна презентация по темата на форума

10:00 – 11:30 ч. – Презентации и излагане на становища от участници и гости на форума

11:30 – 12:15 ч. – Дискусия

12:15 – 12:30 ч. – Обобщение и закриване на форума

13:00 ч. – Обяд в зала за хранене за преподаватели и служители в Икономически университет – Варна

*По време на форума на участници и гости ще бъдат осигурени вода, кафе и чай, а обядът е за сметка на организаторите на форума

С уважение:

Доц. д-р Генка Рафаилова, Директор  Колеж по туризъм – Варна  при ИУ-Варна
Антонио Хаджиколев, Председател на Студентски съвет при ИУ-Варна
Дияна Димова, Елена Чобанова, Калоян Стелианов, Рая Гроздева, Денис Бойканов – студенти в Колеж по туризъм – Варна и Енис Кавамидин и Мария Германова - студенти от специалност „Туризъм“ в ИУ-Варна, и представители на иницативен студентски комитет за организиране и провеждане на младежкия форум

Email за контакти: college_varna@ue-varna.bg
тел. за контакти: 0879 313920